Stichting Hulp Letland

Directe hulpverlening aan Saldus en omstreken

Welkom op de website van Stichting Hulp Letland!

Deze website verstrekt informatie over de bestuurssamenstelling, de activiteiten en de financiële verantwoording van de stichting. Voor nadere informatie kunt u gebruik maken van de vermelde contactgegevens.

 

Naam

Stichting Hulp Letland

RSIN / Fiscaal nummer ANBI 

816079675

Contactgegevens

Laan van Eschede 3
7213 LK Gorssel
tel: 0575 -491358
mail: hansenineke@gmail.com

Rekeningnummer: NL52 INGB 0004 2930 80

Bestuur

N. Meerburg, Gorssel, voorzitter
H. Boschloo, Gorssel, secretaris
F. Mandersloot, Bathmen, penningmeester
D. Westendorp-Boland, Gorssel, lid
W. Menkveld, Gorssel, lid

Beloningsbeleid

Alle bestuursleden vervullen hun taken pro deo. Er zijn dus geen betaalde functies binnen het bestuur.

Doelstelling

Hulp verlenen aan mensen die dat nodig hebben in Saldus, Letland.
Hulpverlening loopt via de diaconie van de Evangelisch-Lutherse Martin Lutherkerk in Saldus.

Beleidsplan


Verslag van activiteiten


Financiële verantwoording

Jaarrekening Stichting Hulp Letland 2017
Jaarrekening Saldus 2017.pdf (382.91KB)
Jaarrekening Stichting Hulp Letland 2017
Jaarrekening Saldus 2017.pdf (382.91KB)